Půl roku na stavbě

autor: Barbora
30.11.2015

Každá stavba je během na dlouhou trať.  Dokladem toho je i stavba pasivního rodinného domu, kterou jsem začala plánovat před 20 měsíci. 

Stavba v číslech a datech:

  1. S architektonickou studií jsme začali na jaře roku 2014, byla dokončena na konci léta 2014
  2. Práce na dokumentaci pro stavební povolení probíhala od prosince 2014 do března 2015, kdy byla podána žádost pro stavební povolení.
  3. V  květnu byla žádost schválena, v červnu 2015 započala stavba (tedy cca za 1 rok po zadání arch. studie).

 

červen – červenec 2015

Založení stavby je velice specifické, jako tepelně izolační vrstva je použito pěnosko o celkové tloušťce 550 mm. 

postup

 

srpen – září 2015

Zakládá se na železobetoné desce tl. 200 mm. Výztuž byla položena v polovině srpna, betonáž proběhla následně, na celé konstrukci došlo k odchylce jen několika milimetrů. V polovině září se začalo se zděním vápenopískovými cihlami. 

postup2

 

září – listopad 2015

Po vyzdění přízemí pokračovaly železobetonové konstrukce, ztužující stěna a věnce. Následovala konstrukce železobetonového stropu a vyzdění 2. podlaží spolu s betonováním věnců. Krov domu je vyroben na CNC strojích a v současné době se montuje.

postup3

Po montáži střechy nastane stavební přestávka a s prvním teplým dnem roku 2016 budeme pokračovat v dodávce technických zařízení, výplní otvorů a povrchových konstrukcí.