bytový dům Kostelec nad Černými Lesy

19.12.2020

Bytový dům Kostelec nad Černými lesy

Myšlenka

Bytový dům v Kostelci nad Černými lesy vznikal s odkazem na futuristickou architekturu, která plní parametry trvalé udržitelnosti a je členěna smysluplnými prvky. Veškeré architektonické prvky domu jsou ryze funkční ale velkorysé: dům poskytuje velké prosklení francouzskými okny, každý byt má přístup buď na vlastní předzahrádku nebo na rozměrné balkóny.

Tvar a umístění domu reaguje na okolní zástavbu a orientaci ke světovým stranám. Dům se obrací směrem do zelených ploch předzahrádek a společné zahrady a je odcloněn od přilehlé komunikace zastřešenými parkovacími stáními, které jsou kryté zelení, jak na střechách, tak na svislých konstrukcích.

Dům se vyrovnává s okolní menší zástavbou, tak aby nenarušil její měřítko a integritu. Využívá jednoduchého členění, jasných materiálů a hmoty půdorysného tvaru L. Do architektury domu je přivedena zeleň. Zeleň se stává důležitým prvkem stavby a pevnou součástí architektury. Stará se tak o stabilitu území a zamezuje přehřívání některých prostor.

Umístění domu na pozemku

Na rovinatém pozemku, který je přístupný z východní strany z ulice Živcova je umístěn dům ve tvaru L. Dům je tak členěn na dvě části. Západní část slouží pouze pro soukromé předzahrádky k přízemním bytům, východní část pozemku je zpřístupněna i ostatním uživatelům domu jako společná zeleň. Od přístupové komunikace je dům oddělen nadzemními parkovacími plochami, které jsou v částech kryté.

Hmota a exteriér domu

Základní hmota domu je tvaru L. Členění jednotlivými ustoupeními ve fasádě se přizpůsobuje měřítku okolní zástavby vytváří tak zapuštěný vstup do domu a uskočené terasy ve 3NP. Parter východního křídla vyjíždí směrem k přístupové komunikaci a slouží jako kryté parkovací plochy pro obyvatele domu. Na střeše této parkovací části tak vzniká terasa pro přilehlé byty ve 2NP. Jižní a východní průčelí je akcentováno průběžnými balkóny po celé šířce fasády a propojuje tak několik místností bytu. Zbytek fasád je řešen velmi jednoduše pomocí menších balkónů.

Všechna okna domu jsou navržena jako francouzská s jednoduchým antracitovým rámem. Většina ploch domu je opatřena bílou omítkou. Ustoupené části jsou zvýrazněné betonovou stěrkou a průčelí domu antracitovou omítkou. Běžné balkony mají částečně vyzděné zábradlí, které je rovnoběžné s fasádou domu. Boky těchto balkónů a průčelní balkony jsou opatřeny skleněným zábradlím. Zábradlí na terasách je navrženo kovové se svislými příčlemi v antracitové barvě.

Dispozice domu

Dispozice domu je řešena jako trojtrakt s vnitřní chodbou, ze které jsou byty přístupné. Každý byt je navržen jako komfortní bydlení s otevřenými obývacími pokoji spojenými s kuchyní a jídelnou a s přístupem na předzahrádku, balkón či terasu. Přístup do venkovních prostor je také umožněn z většiny ložnic. Součástí bytů je dostatek úložných prostor (komora, místo pro vestavěné skříně).