Rekonstrukce hospodářských stavení

10.07.2020

V obci Sukorady, nedaleko Mladé Boleslavi, jsme měli tu čest podílet se na práci rekonstrukce hospodářských stavení. Hlavní část návrhu tvořil návrh stodoly jak z hlediska exteriéru tak z interiéru. Dlouho jsme uvažovali, zda využít stávající konstrukce stodoly, ale její stav nosných konstrukcí nám to nedopřál. Vlivem mělkého založení byla stodola v havarijním stavu  a k rekonstrukci jako takové tedy dojít nemohlo. Stodola byla stržena, ale na jejím místě vyrostla nová.

Protože původní stodola vlastně funkčně vyhovovala klientovým potřebám, nebylo potřeba se příliš odchýlit od původního vzhledu.  Nosný systém stodoly jsme principielně ponechali, jen přizpůsobili možnostem současného stavitelství. Nebáli jsme se použít betonové a ocelové konstrukce a vytvořit moderní stodolu. Dalším cílem bylo stodolu prosvětlit velkými okny tak, abychom do stavby dostali dostatečné množství světla a přitom zachovali genius loci.  Okna jsou tvořena ocelovými rámy a jednoduchou skleněnou výplní. Okna jsou na nízkých parapetech, které je možné využít i jako lavice. 

Interiér stodoly je rozčleněn na hlavní velkorysý prostor se dvěma galeriemi, na které je možné vstoupit po schodech. Na jedné straně jsou schody se středovou schodnicí, na straně druhé se jedná o schody betonové s dřevěným nášlapem. Součástí vybavení stavby je i sociální a technické zázemí. 

Stodola se nově využívá pro konání společenských akcí, svateb, firemních večírků, team buildingů, kurzů vaření a dalších akcí. 

Na stodolu navazují zrekonstruované bývalé chlévy, které jsou nově využité kuchyněmi pro kurzy vaření.