Rekonstrukce hospodářských stavení

12.01.2018

Cílem tohoto návrhu je rekonstrukce stávajícího statku a vytvoření letního zážitkového prostoru. Tento prostor by měl jeho návštěvníkům poskytovat zázemí pro firemní konference, teambuildingové akce a různé večírky. V areálu bude k vidění příprava tradičních venkovských pokrmů. Stávající rodinný dům bude využíván jako objekt pro ubytování hostů. Na dům navazující chlévy budou zrekonstruovány jako mlékárna, řeznictví a pekárna. Stodola v ose statku bude přestavěna jako objekt pro konference či vnitřní posezení. Možnost doplňkového venkovního posezení budou zajišťovat boční přístřešky. Hlavní dominantou dvora bude velký barevný stůl s posezením okolo, který bude vytvářet místo setkávání hostů pod širým nebem.